Отворена е за кандидатстване първата процедура по Националния план за възстановяване