Над 7600 кандидати по втората отворена мярка от Плана за възстановяване