МИР започва сключването на договори с 1599 фирми по втората процедура от Плана за възстановяване