Допълнителна подкрепа от близо 210 млн. лв. за българския бизнес