Право на ползване на данъчен кредит на активи и услуги преди датата на регистрация по ЗДДС.