Плащане в брой. Възможности, ограничения и санкции.