Печалба на дружеството. Как се формира? Съществуват ли законови счетоводни трикове за манипулирането ѝ?