Кога дружество трябва или не трябва да издаде фактура.