Каква е разликата между ВОП/ВОД и внос/износ на стоки за целите на данъчното облагане и по-специално при данък добавена стойност?