Използване на актив, който не е собственост на дружество. Данъчно признаване и ползи.