504 лв. ще е линията на бедност в България през 2023 г.