С новият бюджет се правят редица промени в данъчните и други закони.