Публикувани са за обсъждане нови проекти за измение на важни данъчни закони