Правосъдното министерство улеснява издаването на електронно свидетелство за съдимост