Кабинетът прие реформи за реалното въвеждане на електронно управление