Заведенията и ресторантите ще работят с намалено ДДС и догодина