Депутатите единодушно подкрепиха повишаване на прага за регистрация по ДДС