България се присъединява към споразумението за автоматичен обмен на информация за доходи, получени чрез цифрови платформи