Фалшиво съобщение от името на НАП се разпространява чрез SMS