Указание на МФ относно намалените или нулевите ставки на ДДС, в сила от 09.07.2022 г.