Още четири дни за плащане на данък доход с 5% отстъпка