От следващия месец (01.10.2023) плащанията към НАП ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ