От Нова година прагът за ДДС-регистрацията става 100 000 лева