От днес, 01.03.2023 г., могат да се поадават годишни декларации по ЗКПО за 2022 г.