Новата версия на софтуера на НАП за генериране на декларции 1, 3, 6 и 73 е налична