До 28 февруари работодателите подават справки за изплатени през 2022 г. доходи на физически лица