Днес, 30.06.2023 г., изтича крайният срок на фирмите и едноличните търговци да обявяват доходите си