Декларациите за дължими данъци се подават до края на октомври