Важно! Годишно приключване в НАП в периода 30.12.2022 – 09.01.2023 г.