Мобилният портфейл ONE wallet на Пощенска банка вече е достъпен за всички