6 знака, че си създаваш пречки за успех в кариерата