40% от българите напускат, ако трябва да се върнат в офиса