Фирмите в България са се увеличили с 12.5% за 10 годни