Очакванията за по-високи заплати са проблем за фирмите