Окончателно: НС улесни вноса на квалифицирани кадри от страни извън ЕС