Ново изследване предлага най-добрия досега аргумент в полза на четиридневната работна седмица