Нови проекти за обществено обсъждане - Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС, Проект на Закон за изменение и допълнение на ДОПК