Нови правила, ако шефът иска да сме дежурни или на разположение