Искате стабилност? Подредете служителите си по важност!