Застрахователната платформа Boleron получава 4 млн. лв. финансиране