ЕС разреши на България да увеличи прага по ДДС на 100 000 лв.