Всички фирми без дейност подават декларация за неактивност в Агенция по вписванията