БНБ: Електронните пари стават все по-популярни у нас