На 1-ви и 2-ри септември ще се проведе специализирания Блокчейн форум BlackSeaChain 2022