По-малък изпитателен срок, ако работим на срочен трудов договор