От 1 януари работодателите трябва да осигуряват наетите работници минимум върху 780 лв.