Осигурителен стаж при обезщетение за отглеждане на дете