Нов европейски пенсионен продукт си пробива път в България