Нова електронна услуга: местни данъци и такси вече могат да се плащат през Портала за достъп до електронни административни услуги