Министерският съвет прие законопроект, с който се въвеждат важни промени в Закона за електронното управление